با دیانت ایمانت را محکم، با ورزش بدنت را قوی، با علم و تحقیق فکرت را روشن و با کارو تلاش کشورت را گلشن کن                       کسی که در جستجوی علم باشد ، بهشت در جستجوی اوست. پیامبر اکرم (ص)          هیچ روشی برتر از تحقیق نیست. امام علی (ع)                علم و تحقیق کلید قطعی پیشرفت است. مقام معظم رهبری               زندگي يعني پژوهش و فهميدن چيزي جديد. دکتر حسابی                          پژوهش سراهاي دانش آموزي مراكز گسترش فرهنگ پژوهش ، رشد خلاقيت و هدايت استعدادها        پیامبر اعظم (ص):  دانش اگر در ثریا هم باشد مردانی از سرزمین پارس بر آن دست خواهند یافت.    در ميان دانش آموزان امروز مي توان دانشمندان آينده(فردا) را يافت.

پژوهش سرای دانش اموزی خیام

رديف

منطه / ناحيه

نام مركز

سايت

1

آران و بيدگل

دكتر عظيمي

www.drazimirc.com

2

برخوار

شهيد چمران

Chamranrc.isfedu.org

3

باغبهادران

منصور اميني

Bag-ps.isfedu.org

4

تيران وكرون

هشترودي

HashtroodIRC.isfedu.org

5

جي

جابربن حيان

Jey-jaber.isfschools.net

6

خميني شهر

مهرگان

Mehreganrc.isfedu.org

7

زرين شهر

ابوريحان

www.zarrinrcs.com

8

سميرم

پويندگان

PooyandeganRC.isfedu.org

9

شاهين شهر

فرهيختگان

www.farhikh.ir

10

شهرضا

استاد طاهر

ww.taherrc.ir

11

فريدن

پرفسور حسابي

Hesabi-ps.isfedu.org

12

فريدونشهر

رازي

Razisrc.isfedu.org

13

كاشان

غياث الدين جمشيد كاشاني

Kashan-ps.isfedu.org

14

گلپايگان

بوعلي سينا

www.golstu.isfedu.org

15

مباركه

اديب

Adibrc.isfedu.org

16

ناحيه يك

صائب

www.saeeb.com

17

ناحیه 2

دکتر فقیهی

www.faghihiac.ir

18

ناحیه 3

شهید نساجی

www.nasajiac.ir

19

نجف آباد

شهيد احمد حجتي

Hojati-ps.isfedu.org

 

 مشخصات پژوهش سراهاي استان اصفهان 95-1394